Actele necesare unei tranzactii imobiliare pentru vanzatori

Inainte de vanzarea unei proprietati imobiliare este necesar sa va asigurati ca toate actele sunt in regula, de exemplu: daca imobilul este intabulat si declarat la finante, succesiunea este incheiata, impozitele platite la zi, ipoteca radiata din foaia de sarcini a imobilului etc. Puteti pierde o oferta foarte buna sau un client daca toate aceste aspecte nu sunt puse la punct.

Pentru vanzarea unui apartament:
 • contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, sentinta judecatoreasca
 • carte funciara - valabil 30 de zile (CARTE FUNCIARA - inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. C.F se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se intocmeste si se numeroteaza pe localitati.)
 • certificat fiscal de la Primarie privind plata impozitelor (CERTIFICAT FISCAL - Document care se elibereaza de catre Directia Taxe si Impozite si care nu constituie titlu de proprietate, fiind dovada faptului ca vanzatorul nu are taxe sau impozite neplatite catre stat.)
 • adeverinta de la asociatia de locatari / proprietari
 • buletin, carte identitate, certificat de deces ( in caz de mostenire)
Pentru vanzarea unei case (constructie veche):
 • contract de vanzare-cumparare, certificate mostenitor, sentinta judecatoreasca
 • carte funciara - valabil 30 de zile
 • certificat fiscal primarie privind plata impozitelor aferente constructiei
 • adeverinta evaluare casa eliberata de catre primarie
 • buletin , carte de identitate, certificat de deces
Pentru vanzarea unei case (constructie noua):
 • contract de vanzare-cumparare, certificate mostenitor, sentinta judecatoreasca
 • carte funciara (cu nr de casa) valabil 30 de zile
 • certificat fiscal primarie privind plata impozitelor
 • adeverinta evaluare casa eliberata de Primarie
 • autorizatie constructie, proiect
 • avize pt utilitati: apa, gaz, canal, energie electrica
 • buletin , carte de identitate, certificat de deces
Vanzare teren intravilan/ extravilan:
 • contract de vanzare-cumparare, certificate mostenitor, sentinta judecatoreasca, ordinul prefectului pt terenuri atribuite in baza unei legi (valabil doar pt Romania)
 • carte funciara - valabil 30 de zile
 • certificat fiscal primarie privind plata impozitelor
 • plan de incadrare in zona
 • PUZ - plan urbanistic zonal, PUG - plan urbanistic general - eliberate de Primarie
 • Avize utilitati: apa, gaz, canal, curent electric
 • buletin , carte de identitate, certificat de deces.
Inchiriere apartament, casa, spatiu comercial:
 • Contract de inchiriere tip eliberat de Finante
 • declaratie fiscala proprietar pt declararea venitului impozabil rezultat din chirie
 • Extras de carte funciara valabil 30 de zile
 • bulletin/ carte de identitate proprietari, chiriasi
 • Chitante cheltuieli - achitate la zi
 • Proces verbal de predare-primire a imobilului

Ai nevoie de ajutor? Ne puteti contacta pe